Skip to content

Scoil Dhún Chaoin

Scoil Naomh Gobnait

Ní haon ualach an fhoghlaim

Múinteoirí & Foireann Scoile

Príomhoide agus múinteoir na hard ranganna - Malachaí Mac Amhlaoibh

Leas Phríomhoide agus múinteoir na bun ranganna - Áine Firtéar

Múinteoirí Tacaíochta - Carol Uí Laoithe & Eimear Ní Mhurchú

Múinteoir Tacaíocht Teangan fé Scéim Aitheantais Scoileanna Ghaeltachta - Neasa Ní Lúing

Cúntóir Teangan fé scéim Oidhreacht Chorca Dhuibhne - Treasa Uí Lúing

Rúnaí na Scoile - Aoife Uí Choileáin 

Glantóir na Scoile - Mary Uí Chíobháin

 

Nuacht

Brúigh anseo chun an Seó a fhaire. Ár mbuíochas le Seán Mac an tSíthigh. 

Beimid ag ceiliúradh 50 bliain ó d'éirigh leis an bhfeachtas an Scoil a choimeád ar an bhfód. Tá clár leathan d'ócáidí agus d'imeachtaí eagraithe againn. Bígí linn!

Rogha álainn de scéalta, agallamh beirte, amhráin agus eile le clos anseo ó leanaí na scoile.

Rang Áine

Rang Mhalachaí

Forbairt na Scoile ag dul ar aghaidh Céim ar Chéim.

Tá céim eile á thógaint againn agus sinn ag droidim lenár sprioc cur le foirgneamh na scoile. Tá ár bpleananna don bhforbairt scoile curtha isteach anois go dtí an Rannóg Pleanála i gComhairle Chontae Chiarraí. Tá géar gá le spás breise agus sinn lán go dorais le 49 leanbh ar rollaí na scoile. Tá géar gá uasghrádú a dhéanamh ar an scoil agus uasghrádú a dhéanamh ar an gclós agus ar na seirbhísí searachais. Is é ár n-aidhm na rudaí seo go léir a bhaint amach in aon togra amháin. Is féidir súil a leagadh ar na pleananna mar atá deartha ag ár n-innealtóirí ag MRG Consulting anseo.

All News >>