Skip to content

Scoil Dhún Chaoin

Scoil Naomh Gobnait

Ní haon ualach an fhoghlaim

Bord Bainistíochta

Carraig an Ghiorria


IMG_20201008_142255

Seoladh leabhar nua le déanaí den scéal 'Carraig an Ghiorria'. Is é Ponc Press sa Daingean a d'fhoilsigh an scéal agus é bunaithe ar leagan den scéil a bhí bailithe ag iar-Mháistir na scoile, Mícheál Ó Dúbhshláine.

 

Thugamar turas suas bóthar an Chlasaigh lá breá gréine le deanaí chun an scéal a léamh agus scrúdú doimhin a dhéanamh ar an gCarraig chun radharc a fháil ar an ngiorria bocht agus é fós i bhfolach laistigh!

Nuacht

Brúigh anseo chun an Seó a fhaire. Ár mbuíochas le Seán Mac an tSíthigh. 

Beimid ag ceiliúradh 50 bliain ó d'éirigh leis an bhfeachtas an Scoil a choimeád ar an bhfód. Tá clár leathan d'ócáidí agus d'imeachtaí eagraithe againn. Bígí linn!

Rogha álainn de scéalta, agallamh beirte, amhráin agus eile le clos anseo ó leanaí na scoile.

Rang Áine

Rang Mhalachaí

Forbairt na Scoile ag dul ar aghaidh Céim ar Chéim.

Tá céim eile á thógaint againn agus sinn ag droidim lenár sprioc cur le foirgneamh na scoile. Tá ár bpleananna don bhforbairt scoile curtha isteach anois go dtí an Rannóg Pleanála i gComhairle Chontae Chiarraí. Tá géar gá le spás breise agus sinn lán go dorais le 49 leanbh ar rollaí na scoile. Tá géar gá uasghrádú a dhéanamh ar an scoil agus uasghrádú a dhéanamh ar an gclós agus ar na seirbhísí searachais. Is é ár n-aidhm na rudaí seo go léir a bhaint amach in aon togra amháin. Is féidir súil a leagadh ar na pleananna mar atá deartha ag ár n-innealtóirí ag MRG Consulting anseo.

All News >>